پشتیبانی

" تا زمانیکه تیرتان به هدف بخورد، همراهتانیم "

کارگاههای تخصصی

کارگاههای تخصصی (یکروزه یا چند روزه) سال 1395

 

 

 

(در حال ثبت نام) کارگاه آموزش تخصصی بازاریابی و فروش تلفنی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(در حال ثبت نام) کارگاه آموزشی جذب و حفظ بازاریاب یا ویزیتور (فروشنده حضوری یا تلفنی)

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(در حال ثبت نام) کارگاه آموزشی فروشندگی حرفه ای فروشگاه (با رویکرد جذب و حفظ مشتری)

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) دوازدهمین کارگاه آموزشی مدیریت پخش مویرگی (از راه اندازی تا سود دهی) با ارائه ی گواهینامه ی معتبر

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) یازدهمین کارگاه آموزشی مدیریت پخش مویرگی (از راه اندازی تا سود دهی) با ارائه ی گواهینامه ی معتبر

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) کارگاه مدیریت پیشرفته ی کافی شاپ (با رویکرد مدیریت اجرایی و جذب و حفظ مشتری) با ارائه ی گواهینامه ی معتبر

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) سومین دوره ی آموزش رونق در صنوف ویژه ی صنف سرویس دهندگان تهیه و تحویل غذا در محل (برون بر)

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) هنر گنج خاموش (درآمدزایی از مشاغل هنری)

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

(برگزار شد) درآمدزایی و کارآفرینی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

X

شمارنده