پشتیبانی

" تا زمانیکه تیرتان به هدف بخورد، همراهتانیم "

کارگاههای عمومی

کارگاههای عمومی (چند جلسه ای) سال 1395

*کارگاههای عمومی دارای تضمین بازگشت شهریه (در صورت عدم رضایت) در جلسه ی اول می باشند*

 

بازاریابی و فروش تلفنی و متقاعدسازی مشتری:

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

بازاریابی و فروش حضوری:

کد کارگاه: 110102

مدت کارگاه: 4 جلسه ی 3 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 350 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

اعتماد به نفس و تقویت روابط اجتماعی (با متد عملی جدید و کاملا تاثیر گذار):

کد کارگاه: 110103

مدت کارگاه: 3 جلسه ی 3 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 260 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

ایجاد ارتباط و موفقیت در روابط (پیشرفته):

کد کارگاه: 110104

 مدت کارگاه: 6 جلسه ی 3 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 350 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

تغییر و افزایش درآمد:

کد کارگاه: 110105

مدت کارگاه: 4 جلسه ی 3 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 350 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

زبان بدن و ارتباط موثر:

کد کارگاه: 110107

مدت کارگاه: 2 جلسه ی 4 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 280 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

منشیگری و دفترداری حرفه ای:

کد کارگاه: 110108

مدت کارگاه: 3 جلسه ی 4 ساعته

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی

شهریه: 320 هزار تومان

جزئیات (اینجا کلیک کنید)

 

ثبت نام بصورت حضوری و نیز تلفنی انجام می پذیرد

"در صورت ثبت نام گروهی (بیش از 5 نفر) در کارگاههای فوق تخفیف نیز لحاظ خواهد گردید"

شمارنده